Zeven profetische houdingen

Echt opgroeien in een wereld die in brand staat

Evert Jan Ouweneel spreekt over echt opgroeien in een wereld die in brand staat. In zijn bijdrage over crisis en karakter daagt en nodigt Evert Jan uit tot zeven profetische houdingen in een woelige wereld: “De wereld staat in brand, er is een opeenstapeling van allerlei crisissen. Niemand heeft een goede oplossing. Maar in een wereld die steeds complexer wordt, is een positieve houding steeds makkelijker.”