Trailer – Muziek – Hollandkoor

Het Holland-Koor is één grote groep van vrienden en vriendinnen uit heel Nederland, uit alle kerken en kringen. Omdat zij houden van Israël en zingen voor de God van Israël, de Vader van onze Here Jezus Christus die ons onlosmakelijk met Israël verbond. Dit concert begint met samenzang ‘Jeruzalem, o eeuw’ge gouden stad. Stad van licht waar iedereen op wacht.‘ en eindigt ook met samenzang en de woorden: ‘Maranatha Heer, U zij de lof en eer!